Evente

Dhoma Kombëtare e Zejtarisë organizon seminarin 2 - ditor me ekspertë nga Dhoma e Zejeve Koblenz Gjermani në lidhje me bizneset start up dhe menaxhimin e burimeve njerëzore.
Menaxhimi i Burimeve Njerëzore është pjesë e rëndësishme e funksionit të procesit të menaxhimit, selektimit, trajnimit dhe evaluimit të forcës punëtore dhe është

Dhoma Kombëtare e Zejtarisë mori pjesë në Tryezën e Rrumbullakët:
* FORCIMI I KUADRIT TË MIGRIMIT TË PUNËS NË SHOIPËRI *
Në këtë takim u diskutua mbi nevojat e tregut të punës në vende të zgjedhura te destinacionit dhe ndikimi i tyre në fuqinë punëtore shqiptare.
 

Sekretari i Përgjithshëm i Dhomës Kombëtare të Zejtarisë Z. Koli Sinjari, gjatë një interviste për emisionin e mëngjesit në Radio Televizionin Shqiptar shpreh rëndësinë e kualifikimit dhe certifikimit në sektorin e artizanatit dhe në sektorët e tjerë, për vazhdimësinë e trashëgimisë zejtare dhe plotësimin e nevojave të tregut.

https://www.youtube.com/watch?v=C9_0EfV2y5c 

 

~ Dhoma Kombëtare e Zejtarisë prezanton për nxënësit e shkollës Harry Fultz bashkëpunimin mes dy Institucioneve për Çertifikimin e Ndihmësmjeshtrave në sektorë të ndryshëm të zejtarisë.
~ Prezantohen kushtet dhe kriteret per Çertifikim; për marrjen e Titujve për të nxjerrë punonjës të kualifikuar në tregun e punës.
 
 
 

Dhoma kombetare e Zejtarise

Tel/fax: +35542204272
Tel/Fax: +35542226280
Mob: +355 682082666

 

Bulevardi Bajram Curri,
Godina 2 kate brenda ambjenteve te Drejtorise Rajonale te Arsimit dhe Formimit Profesional DRAFP Nr.4,
Tirana/ Albania.