Evente

~ DITA 2 ~
Seminar "Start-Up"
Pranë Dhomës Kombëtare të Zejtarisë u zhvillua trajnimi tre-ditor mbi Start Up-s më 10,11,12 Maj 2022. Në ditën e dytë të trajnimit u bë prezantimi teorik mbi krijimin e Start Up - it, rëndësinë e aftësive menaxheriale drejtuese-komunikuese, analizën e tregut, strategjitë e marketingut, rentabilitetit

~ DITA 3 ~
Seminar "Start-Up"
Pranë Dhomës Kombëtare të Zejtarisë u zhvillua trajnimi tre-ditor mbi Start Up-s më 10,11,12 Maj 2022. Në ditën e tretë të trajnimit u zhvillua shembulli praktik i planit të biznesit ( Bussiness Model Canvas ) në drejtimin e Ekspertes Gjermane Znj. Brigitte Pappe.
 

BiznesAlbania dhe Dhoma Kombëtare e Zejtarisë merr pjesë në aktivitetin e organizuar nga International Labour Organization në kuadër të projektit ESAP 2: 
"Platforma e Punësimit dhe Çështjeve Sociale 2” & "Promovimi i marrëveshjeve kolektive në Ballkanin Perëndimor".
 
 
 

EKO PRODUKTET INOVATIVE NË KUKËS
 
Dhoma Kombetare e Zejtarise organizoi ne Kukes aktivitetin "Eko-Produkte inovative ne sektorin e zejtarise" me Komitetin e Grave Sipermarrese Zejtare.
 
Te pranishem ne kete aktivitet ishin perfaqesues nga Dhoma e Zejeve Koblenz Gjermani, zonjat sipermarrese nga Oda e Prizrenit, zonjat sipermarrese zejtare nga

Dhoma Kombëtare e Zejtarise dhe BiznesAlbania, në bashkëpunim me Bashkimin e Sindikatave të Pavarura të Shqipërisë (BSPSH) dhe Solidarity Center organizuan seminarin:
"Funksionimi i Këshillave të Sigurisë dhe Shëndetit në Punë dhe Parandalimi i Aksidenteve".
Në këtë seminar morën pjesë Znj. Zhulieta Harasani (ILO), Znj. Frosina Gjino (Expert), përfaqësues të

Çertifikuar për aftësi në ndërmjetësim/pajtim.
Dy përfaqësues nga BiznesAlbania dhe Dhoma Kombëtare e Zejtarisë, anëtarë të zyrave të pajtimit trajnohen dhe certifikohen për ndërmjetësimin/pajtimin e mosmarrëveshjeve/konflikteve në punë nga Qendra Ndërkombëtare e Trajnimeve të ILO-s (ITC ILO Turin).
Faleminderit ekspertëve trajnues të ITC-ILO Torino, Zj. Andrea Isabel Franconi, Z. Malcolm Currie

Dhoma kombetare e Zejtarise

Tel/fax: +35542204272
Tel/Fax: +35542226280
Mob: +355 682082666

 

Bulevardi Bajram Curri,
Godina 2 kate brenda ambjenteve te Drejtorise Rajonale te Arsimit dhe Formimit Profesional DRAFP Nr.4,
Tirana/ Albania.