Evente

Dhoma Kombëtare e Zejtarisë merr pjesë në eventin e organizuar nga Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural për promovimin e projektit IPARD II ‘’Thirrja e katërt e Programit IPARD 2,  që mbështet masën 7 në sektorët e turizmit rural, punimet e artizanatit dhe industrinë e manifakturës’’. Në këtë event mori

Dhoma Kombëtare e Zejtarisë organizoi mbledhjen e Kryesisë dhe Asamblesë.
Në mbledhje u diskutua për aktivitetet që Dhoma ka zhvilluar gjatë vitit 2021 dhe axhenda e aktiviteteve të vitit 2022.
Presidenti i Dhomës propozoi listën e re të anëtarëve të Kryesisë dhe Asamblesë të cilët u votuan nga shumica e pjesëmarrësve.
Me shumicë

ProSEED Expo 24-25 nëntor 2021 organizuar nga ProSeed Albania | 🔖 Dhoma Kombëtare e Zejtarisë mori pjesë si ofrues i shërbimeve mbështetëse në treg për bizneset e reja.
♻️🔖 Në këtë aktivitet ishin pjesëmarrës disa nga anëtarët tanë për të promovuar produket e tyre.

 

 

Në këtë mbledhje morën pjesë të gjithë anëtaret e Komitetit dhe u prezantua i gjithë programi dhe aktivitetet që do të realizohen gjatë gjithë vitit. U prezantua Statuti dhe Rregullorja. Gjithashtu në ketë mbledhje morri pjesë dhe drejtoresha e projekteve nga Dhoma e Zejeve Koblenz Gjermani znj.Evelina Parvanova e cila

Dhoma kombetare e Zejtarise

Tel/fax: +35542204272
Tel/Fax: +35542226280
Mob: +355 682082666

 

Bulevardi Bajram Curri,
Godina 2 kate brenda ambjenteve te Drejtorise Rajonale te Arsimit dhe Formimit Profesional DRAFP Nr.4,
Tirana/ Albania.