Evente

ProSEED Expo 24-25 nëntor 2021 organizuar nga ProSeed Albania | 🔖 Dhoma Kombëtare e Zejtarisë mori pjesë si ofrues i shërbimeve mbështetëse në treg për bizneset e reja.
♻️🔖 Në këtë aktivitet ishin pjesëmarrës disa nga anëtarët tanë për të promovuar produket e tyre.

 

 

Në këtë mbledhje morën pjesë të gjithë anëtaret e Komitetit dhe u prezantua i gjithë programi dhe aktivitetet që do të realizohen gjatë gjithë vitit. U prezantua Statuti dhe Rregullorja. Gjithashtu në ketë mbledhje morri pjesë dhe drejtoresha e projekteve nga Dhoma e Zejeve Koblenz Gjermani znj.Evelina Parvanova e cila

 Dhoma Kombëtare e Zejtarisë mori pjesë në vizitën e realizuar nga Shefi i Bashkepunimit në Delegacionin e Bashkimit Evropian Z. Hubert Perr në qëndrën e Artizanatit Vau Dejës me iniciatore Znj. Meliha Zyberi. Gjatë kësaj vizite u realizua dhe ceremonia për titullin mjeshtër e Znj. Alma Hasani.

  

Dhoma Kombëtare e Zejtarisë mori pjesë në Seminarin online Aleanca Evropiane për praktikat profesionale (EAfA), webinar rajonal për vendet kandidate dhe vendet partnere të EAfA-së. Z. Koli Sinjari prezantoi pikat kryesore dhe zhvillimet më të fundit mbi mësim dhe praktikat e bazuara në punë në Shqipëri.

Dhoma Kombëtare e Zejtarisë do të realizoje një studim lidhur me digjitalizimin në biznese zejtare në Shqipëri i cili do të shërbejë për rritjen e shërbimeve të Dhomës për anëtarët e saj në përdorimin e teknologjisë së re në bizneset zejtare.

Digjitalizimi i punës ka krijuar shumë profesione të reja

SHITJE ONLINE

Ndërtimi i një biznesi zejtar në internet është një qëllim për shumë artistë zejtar. Nuk është edhe aq e vështirë të krijosh një faqe interneti ose dyqan të bukur, por truku i vërtetë është të dish se si ta promovosh atë faqe për të tërhequr klientët e interesuar

Dhoma kombetare e Zejtarise

Tel/fax: +35542204272
Tel/Fax: +35542226280
Mob: +355 682082666

 

Bulevardi Bajram Curri,
Godina 2 kate brenda ambjenteve te Drejtorise Rajonale te Arsimit dhe Formimit Profesional DRAFP Nr.4,
Tirana/ Albania.