Evente

Filluan  regjistrimet në Dhomën Kombëtare të Zejtarisë për Trajnimet për Kualifikimin Profesional Saldator.

Laborator modern me kushte bashkëkohore

Trajnimi ofrohet nga Mjeshtrat me të mirë në fushën Saldimit

Trajnim dhe mbikqyrje nga ekspertët Gjerman

Qëllimi i këtij kualifikimi profesional është të kualifikoj të rinj fillestar dhe të rikualifikojë profesionistët aktual

Dhoma Kombëtare e Zejtarisë në shenjë solidariteti dhuron një donacion modest Dhomës së Zejeve Koblenz me rastin e përmbytjeve shkatërruese që prekën pjesë të Qarkut të Koblenzit Gjermani.

MATH (Modern Albanian Tradition Hub)
Ceremonia e titullit Mjeshtër dhe Ndihmësmjeshtër në Kukës.
Dhoma Kombëtare e Zejtarisë në bashkëpunim me GIZ dhe shoqatën SDI organizuan ceremoninë e titujve Mjeshtër dhe Ndihmësmjeshtër në sektorin e përpunimit të leshit në Kukës. Titulli Mjeshtër u morr nga znj. Hate Ora gjithashtu u certifikuan

Më datë 05.07.2021 u zhvillua një takim online mes specialistëve Gjermanë të fushës së Saldimit dhe specialistëve të Dhomës Kombëtare të Zejtarisë me qëllim bashkëpunimin dhe ndërkombëtarizimin e Certifikimeve që jepen nga Dhoma Kombëtare e Zejtarisë në fushën e Saldimit. Ndër të tjera laboratori i saldimit u vlerësua sipas specialistëve

Dhoma kombetare e Zejtarise

Tel/fax: +35542204272
Tel/Fax: +35542226280
Mob: +355 682082666

 

Bulevardi Bajram Curri,
Godina 2 kate brenda ambjenteve te Drejtorise Rajonale te Arsimit dhe Formimit Profesional DRAFP Nr.4,
Tirana/ Albania.