Evente

Dhoma Kombëtare e Zejtarisë certifikoi 60 Ndihmësmjeshtrat e parë në sektorin e parukerisë dhe estetikës.

Për këtë Dhoma Kombëtare e Zejtarisë ka bashkëpunuar me Shoqatën e Përkujdesjes së Artit Trupor (SHPAT) dhe Qendrën Multifunksionale New Generation ku ndihmesat janë trajnuar nga ana teorike dhe praktike në bazë të kontratës së

Gati për tu bërë Ndihmësmjeshtër!
Përfaqësues nga Dhoma Kombëtare e Zejtarisë dhe përfaqësues nga Qendra Multifunksionale New Generation morrën pjesë gjatë zhvillimit të provimit për titullin Ndihmësmjeshtër të studentëve në sektorin e parukerisë dhe estetikës.
U zhvillua provimi teorik dhe praktik nën mbikqyrjen e Mjeshtrave.

Dhoma Kombëtare e Zejtarisë në kuadër të muajit promovues të zejtarisë realizoi disa takime me komunitetin e bizneseve zejtare në Sarandë. Në këto takime u prezantuan shërbimet që ofron Dhoma Kombëtare e Zejtarisë. Këto ditë u realizua ceremonia e titujve Mjeshtër për zejtarët e qytetit të Sarandës. Titujt Mjeshtër u

Dhoma kombetare e Zejtarise

Tel/fax: +35542204272
Tel/Fax: +35542226280
Mob: +355 682082666

 

Bulevardi Bajram Curri,
Godina 2 kate brenda ambjenteve te Drejtorise Rajonale te Arsimit dhe Formimit Profesional DRAFP Nr.4,
Tirana/ Albania.