Evente

Dhoma Kombëtare e Zejtarisë në kuadër të muajit promovues të zejtarisë realizoi disa takime me komunitetin e bizneseve zejtare në Sarandë. Në këto takime u prezantuan shërbimet që ofron Dhoma Kombëtare e Zejtarisë. Këto ditë u realizua ceremonia e titujve Mjeshtër për zejtarët e qytetit të Sarandës. Titujt Mjeshtër u

Në kuadër të muajit promovues së Dhomës Kombëtare të Zejtarisë, stafi i Dhomës në Sarandë realizoi takim me zejtarët e qytetit të Sarandër. Ndër to u realizua vizitë  në dyqanin e Anthi Thanasit. Një artizane e cila punonte produkte artizanale të materialeve të ndryshme. E njohur në të gjithë qytetin

Në kuadër të muajit promovues së Dhomës Kombëtare të Zejtarisë, stafi i Dhomës në Sarandë realizoi takim me zejtarët e qytetit të Sarandër. Ndër to u realizua vizitë  në atelienë e z. Fatmir Mustafës në qytetin e Sarandës. Fatmir Mustafa prezantoi punën e tij shumë vjecare si punues I drurit.

Në kuadër të muajit promovues së Dhomës Kombëtare të Zejtarisë, stafi i Dhomës në Sarandë realizoi takim me zejtarët e qytetit të Sarandër. Ndër to u realizua vizitë  në atelienë e z. Ilirian Dalanaj në qytetin e Sarandës. Ilirian Dalanaj prezantoi punën e tij shumë vjecare si punues në gur

Dhoma kombetare e Zejtarise

Tel/fax: +35542204272
Tel/Fax: +35542226280
Mob: +355 682082666

 

Bulevardi Bajram Curri,
Godina 2 kate brenda ambjenteve te Drejtorise Rajonale te Arsimit dhe Formimit Profesional DRAFP Nr.4,
Tirana/ Albania.