"Qasje në drejtësi për mosmarrëveshjet e Punës përmes ndërmjetësimit dhe pajtimit"

BiznesAlbania dhe Dhoma Kombëtare e Zejtarisë mori pjesë në takimi IV konsultativ rajonal

mbi përmirësimin e aksesit në drejtësi për të gjithë punëmarrësit me qarkun Durres, Diber dhe Tirane,

në kuadër të projektit "Qasje në drejtësi për mosmarrëveshjet e Punës përmes ndërmjetësimit dhe pajtimit"

Dhoma kombetare e Zejtarise

Tel/fax: +35542204272
Tel/Fax: +35542226280
Mob: +355 682082666

 

Bulevardi Bajram Curri,
Godina 2 kate brenda ambjenteve te Drejtorise Rajonale te Arsimit dhe Formimit Profesional DRAFP Nr.4,
Tirana/ Albania.