Lajme

Sensioni 108 i Konferencës Ndërkombëtare të Punës ILO në Gjenevë

10-21 Qershor në Gjenevë organizohet sensioni 108 i Konferencës Ndërkombëtare të punës ILO në Gjenevë. Marrin pjesë 1 delegacion 3-palësh ku ndër to është pjesëmarrëse dhe Dhoma Kombëtare e Zejtarisë.
ILC është një aleancë globale e shoqërisë civile dhe organizatave ndërqeveritare që punojnë së bashku për t'i vënë njerëzit në qendër të qeverisjes së vendit. Qëllimi i përbashkët i mbi 200 anëtarëve të ILC është të kuptojë qeverisjen e vendit për njerëzit në nivel shtetëror, duke iu përgjigjur nevojave dhe mbrojtjes së të drejtave të grave, burrave dhe komuniteteve.

Dhoma kombetare e Zejtarise

Tel/fax: +35542204272
Tel/Fax: +35542226280
Mob: +355 682082666

 

Bulevardi Bajram Curri,
Godina 2 kate brenda ambjenteve te Drejtorise Rajonale te Arsimit dhe Formimit Profesional DRAFP Nr.4,
Tirana/ Albania.