Lajme

Marrëveshja e Dhomës Zejtare të Gjermanisë me DHKZ

Bashkëpunimi i Dhomës Kombëtare të Zejtarisë të Shqipërisë me Dhomën e Zejtarisë Koblenz  synon:

Zbatimin e plotë të ligjit shqiptar për Zejtarinë; Ndërtimin e Dhomës Kombëtare të Zejtarisë dhe strukturave të saj; Krijimin e regjistrit të nërmarrjeve zejtare dhe mjeshtrave; Organizimin dhe kordinimin e trajnimeve të zejeve; Arsimimin dhe trajnimin e zejtarëve dhe praktikantëve; Krijimin e ofertave të shërbimit për kompanitë anëtare; Konceptimin e performacës publike të Dhomës Kombëtare të Zejtarisë; Ne ndjekim zejtarët në rrugën e tyre drejt suksesit.

Die partnerschaftliche Zusammenarbeit der Handëerkskammer Koblenz und der Albanischen Handëerkskammer

Unsere Ziele: Die vollständige Implementierung der Albanischen Handëerksordnung; Der Aufbau der Albanischen Handëerkskammer und ihrer Strukturen; Die Erstellung des Registers der Handëerksbetriebe und der Handëerker; Die Organisation und Koordination der handëerklichen betrieblichen Ausbildung; Die Aus- und Ëeiterbildung von Handëerksmeistern und Lehrlingen; Die Einführung eines Dienstleistungsangebots für die Mitgliedsbetriebe; Die Konzeption eines überzeugenden öffentlichen Auftritts der Albanischen Handëerkskammer.

Dhoma kombetare e Zejtarise

Tel/fax: +35542204272
Tel/Fax: +35542226280
Mob: +355 682082666

 

Bulevardi Bajram Curri,
Godina 2 kate brenda ambjenteve te Drejtorise Rajonale te Arsimit dhe Formimit Profesional DRAFP Nr.4,
Tirana/ Albania.