Lajme

 

"Digitalizimin e Ndërmarrjeve Zejtare" dhe "Mundësitë për Digitalizim në Zejtari"

Dhoma Kombëtare e Zejtarisë së bashku me Dhomën e Zejeve e Koblenz organizuan seminarin online për "Digitalizimin e Ndërmarrjeve Zejtare" dhe "Mundësitë për Digitalizim në Zejtari". Dhoma synon që me anë të këtyre seminareve ti qëndroj sa më pranë anëtarëve të saj dhe të ofroj shërbime sa më bashkëkohore për bizneset zejtare, për të përballuar gjithashtu dhe situatën e krijuar nga Covid19.

Dhoma kombetare e Zejtarise

Tel/fax: +35542204272
Tel/Fax: +35542226280
Mob: +355 682082666

 

Bulevardi Bajram Curri,
Godina 2 kate brenda ambjenteve te Drejtorise Rajonale te Arsimit dhe Formimit Profesional DRAFP Nr.4,
Tirana/ Albania.