Evente

Strategjia Kombetare e Pronesise Industriale 2022-2025

Dhoma Kombetare e Zejtarise merr pjese ne seminarin e organizuar nga Drejtoria e Pergjithshme e Pronesise Industriale ne “Strategjia Kombetare e Pronesise Industriale 2022-2025”.
Dhoma Kombetare e Zejtarise ne bashkepunim me eksperte kombetare dhe nderkombetare jep kontributin e saj ne lidhje me hartimin e Strategjise Kombetare te Pronesise Industriale 2022-2025. 
 

Dhoma kombetare e Zejtarise

Tel/fax: +35542204272
Tel/Fax: +35542226280
Mob: +355 682082666

 

Bulevardi Bajram Curri,
Godina 2 kate brenda ambjenteve te Drejtorise Rajonale te Arsimit dhe Formimit Profesional DRAFP Nr.4,
Tirana/ Albania.