Dhoma Kombëtare e Zejtarisë promovon, përfaqëson dhe mbron interesat e zejtarëve në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar

Seminar ‘’ Mbështetja e Zejtarëve’’

Më datë 14 Shkurt 2019 Dhoma Kombëtare e Zejtrisë zhvilloi seminarin me temë ‘’ Mbështetja e Zejtarëve’’.

Në seminar morrën pjesë ekspertë gjerman nga Dhoma e Zejeve Koblenz Gjermani.

  1. Johannes Lauer, Presidenti i Bashkimit Rajonal të Ndertimit në Rheinland-Pfalz prezantoi temën ‘’Kontributi dhe roli i shoqatave në Dhomën e Zejtarëve. Bashkëpunimi midis shoqatave dhe Dhomës së Zejtarisë si një çelës suksesi.’’
  2. Michael Müller, Departamenti i kuafilikimeve Mjeshtër prezantoi temën‘’Struktura e Dhomës së Zejtarëve dhe ndarja e detyrimeve ndërmjet shoqatave dhe DhKZ-së’’.
  3. Jörg Diester, Drejtor i departamentit të medias prezantoi temën ‘’Roli i marrëdhënieve me publikun për pranimin publik të zanatit dhe organizimit të tij. Format e marrëdhënieve me publikun dhe mediat e reja social’’.

Çdo subjekt zejtar duhet të regjistrohet në Dhomën Kombëtare të Zejtarisë dhe përfiton...

Te rejat e fundit

GUIDA PER BIZNESIN COVID19

Dhoma kombetare e Zejtarise

Tel/fax: +35542204272
Tel/Fax: +35542226280
Mob: +355 682082666

 

Bulevardi Bajram Curri,
Godina 2 kate brenda ambjenteve te Drejtorise Rajonale te Arsimit dhe Formimit Profesional DRAFP Nr.4,
Tirana/ Albania.